Police Stations

Name Office EPABX
DCP Zone-1
E-mail:
punepolice@dataone.in
24466100
26208204
26208100
Ext:- 204,304
A C P City Div. 
Shri S D Pote
24452623
 26208406
26208585-406
Samarth Police Station  26135491 / 26208224 / 26208263 26208100-224
 • Nana Peth
 • Sant Kabir
 • Padamji
 • Mahatma Phule
 • Somwar Peth
 • Narpatgiri
 • Somwar Peth
26336432 26208100-263
26132057 -- 
26208238 26208100-238
26122202 ext:238  
26208269 26208100-269
26121677  
Faraskhana Police Station  24452250 / 26208438 26208585-438
 • Ganesh Peth 
 • Gadital Chowki
 • Kumabhar wes 
 • Sattoti Chowki
 • Shukrawar Peth 
 • Kasba Peth 
 • Raviwar Peth
26208268 26208100-268
26208342 26208100-342
-- 26208585-428
-- -- 
24456571 26208100-256
24454521 26208100-314
Khadak Police Station  24476422 Ext:274 Ext:211 26208100-274
-- 26208100-393
 • Phadgate Chowki
 • Mithgang 
 • Subhansha 
 • Ghorpadi Peth 
 • Lohiyanagar 
 • Ramoshi Gate 
 • Kasewadi 
 • Harknagar 
 • Bhikardas
24476922 --
24472771 --
24470871 --
24477821 --
26350479 26208100-211 
26356813 26208100-393
26208247 26208100-247 
26208360 26208100-360 
26208265 26208100-265
A C P Deccan Div. 
 
24452672 ext: 405 26208585-425
Deccan Police Station  25675005 ext:429 Ext : 424 26208585-429
 • Prabhat Road 
 • Shivaji Nagar
 • Modern
 • Uddyan Chowki
 • Bal Gandharva Chowki
 • Nyayalain Chowki
26208443 26208585-443 
25533430 26208585-469 
26208425 26208585-425
--  
26208414 26208585-414
26208491  
Vishrambag Police Station 
 
24457750 26208585-439
26208439  
 • Senadatta 
 • Shaniwar 
 • Sambhaji Bridge 
 • Mandai Chowki
 • Perugate 
 • Narayan Peth
24332971 -- 
24452025 -- 
24452072 26208585-449 
24452124 --
26208100 26208100-389
24452722 -- 
Kothrud Police Station  25447427 26208585-459
25431382  
 • Erandwana 
 • Alankar 
 • Warje Malwadi 
 • Shastrinagar 
 • N.D.A. 
 • Chandni Chowk
25431382 -- 
25452820 26208585-430 
25291817 26208585-434 
25383351 26208585-408 
25290029 -- 
26208479 26208585-479 
Zone - 2
Wanawadi, Swargate, Sahakar Nagar, Hadapsar, Lashkar, Bundgarden & Yerwada
Name Office EPABX
D.C.P.Zone - II
E-mail:punepolice@dataone.in
26127686 26208100-304
A.C.P. Wanawadi Div.  26990777 26122202-236
  26122202-364
Swargate Police Station 24271350 / 26208344 26208100-344 
 • Maharishinagar 
 • Dattawadi 
 • Nehru Stadium 
 • Parvati Dashan 
 • Marketyard 
 • Laxminagar
24261871  -- 
24339272   
24441244 26122202-334 
26208334 --
26208355 26208100-355
26208313 26208100-313
Wanawadi Police Station  26870881 26208100-229 
26208100-368
 • Bhairobanala
 • Wanawadi Bazar
 • Kondhwagate
 • Golibar Maidan
26208260 26208100-260 
26875734 --
26830780 --
26122202  26122202-220 
Sahakarnagar Police Station  24228113 26122202-320 
 • Sahakarnagar Chowky 
 • Bibwewadi 
 • Katraj 
 • Dhankawadi
24222373 -- 
24282203 --
26959279 26122202-207
24363598 26122202-357
Hadapsar Police Station  26817449 26208100-259
26208100-335
 • Hadapsar Chowky 
 • Mundhwa
 • Ghorpadi Bazar
26990883 26208100-251
26208351 26208100-351 
26360857 -- 
A.C.P. Lashkar Div. 26362612 26208100-213 
Lashkar Police Station  26361250 26208100-228 
26208100-383
 • Central Street 
 • Charbavdi 
 • Pulgate 
 • Solapur Bazar
26340128 26122202-2612
26208253 26208100- 253 
26345845 -- 
26208267 26208100-267
Bundgarden Police Station  26123825 26208100-226
26208100-275
 • Pune Station
 •  Mangaldas 
 • Todiwala Road
 • Council Hall 
 • Sassoon Chowkey 
 • Circuit House 
 • Sassoon OPO
26121277
26208338
26125884
26208339
26208233
26360988
26208271
26208100-385
26208100-338
26208100-248
26208100-339
26208100-233
-- 
26208100-271
Yerwada Police Station  26684456 26208100-288 
 • Parnkuti 
 • Ramwadi 
 • Lohagaon 
 • Jail Road 
 • Airport (Vimantal)

26696210
26680749
26689589
26694148
26208100-258 
-- 
--
26208100-227
26208100-309
Zone - 3
Khadki, Chatushringi, Vishrantwadi, Pimpri, Pimprigaon,Nigdi & Bhosari
Name Office EPABX
D.C.P., Zone - III
E-mail: punepolice@dataone.in  
Pimpri - 27487777
Pune - 26133680
26209100-228
A.C.P. Khadki Div. 25819562 26208585-485
Khadki Police Station 25818659 26208585-423
26208100-370
 • Maria Gate
 • Range Hills
 • Bapodi
 • Khadki Bazar (API Sonavane)
25819506
26208460
25812847
25819502
26208585-456
26208585-460
26208585-468
26208585-451
Chaturshingi Police Station 25655335 26208585-421
 • Poonagate
 • Pandavnagar
 • Janwadi
 • Aundh Chowki
 • Kalewadi
 • Greenpark
 • Padavnagar
26208454
26208457
26208452
-- 
27275116
-- 
--
26208585-454
26208585-457
26208585-452
-- 
--
-- 
--
Vishrantwadi Police Station 26692590  26208100-272
 • Sampras Chowky
 • Charoli 
 • Alandi Road
26208285
--
26208281
26208100-285
--
26208100-281
A.C.P. Pimpri Div. 27487171 26209100-226
Pimpri Police Station
 
27472218 26209100-214
 • Pimprigaon
 • Mohan Nagar
 • Sant. Tukaram Nagar
27452318
27470100
27420600
26209100-224
26209100-213
26209100-252
Nigdi Police Station 27655088 26209100-219
 • Chinchwad Gaon
 • Akurdi
 • Pradhikaran
 • Yamuna Nagar
27452645
27653307
27653308
27470134
26209100-220
--
26209100-221
26209100-225
Bhosari Police Station 27124728 26209100-231
 • Dapodi
 • Kasarwadi
 • Bhosari
27149538
27124375
27120508
25532041-493
--
26209100-230
Hinjawadi Police Station 2934622  
 • Bavdhan
 • Kiwale
 • Wakad 
2953939
27672450
2932237
--
-- 
--